Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Τα βασικά σημεία της απολογίας του Δ. Κοντομηνά

Αυτά είναι τα βασικά σημεία της απολογίας του Δημήτρη Κοντομηνά:


1. Σχετικά με την απάτη

Η εταιρεία ΔΕΜΚΟ ΑΕ και το ΤΤ αποφάσισαν να συνεργαστούν στρατηγικά στον τομέα των πιστωτικών καρτών κ.λπ. και συνήψαν σχετική σύμβαση μετόχων την 24.4.2008 με τους συνήθεις όρους της συναλλακτικής πρακτικής. 


Η συνεργασία τους ως ισότιμων εταίρων, μέσω της Hellenic Post Credit (HPC), όπως μετονομάστηκε η εταιρεία Μπεστλάιν (θυγατρική της ΔΕΜΚΟ ΑΕ), υπήρξε αμοιβαία επωφελής (κερδοφόρες χρήσεις, διανομή μερίσματος κ.λπ.).

Από το 2010, όμως, το ΤΤ έπαυσε να συνεργάζεται για την εξυπηρέτηση των κοινών σκοπών και ειδικότερα παρέλειψε να μεταφέρει το χαρτοφυλάκιο των καρτών της TBank, που είχε εν τω μεταξύ αποκτήσει, στην HPC παραβιάζοντας έτσι τον συμβατικό όρο περί μη ανταγωνισμού. Για τον λόγο αυτόν η ΔEMKO AE κατήγγειλε, όπως είχε δικαίωμα, την σύμβαση την 27.4.2012 και ενεργοποίησε την συμβατική ρήτρα put option, υποχρεώνοντας το ΤΤ να αποκτήσει τις μετοχές της αντί του οριζόμενου στην σύμβαση ποσού.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο, στο οποίο προσέφυγαν και τα δύο μέρη, δικαίωσε την ΔΕΜΚΟ ΑΕ (απόφαση 48/2013) και της επιδίκασε ποσό 32,950.467 € συν 800,000 € λόγω ποινικής ρήτρας. Η απόφαση αυτή είναι αμέσως εκτελεστή και η ΔΕΜΚΟ έχει προτείνει από0 31.10.2013 τον συμψηφισμό του εν λόγω ποσού προς ληξιπρόθεσμες δανειακές οφειλές της προς το ΤΤ ύψους 5 εκ. € περίπου.

Η απόφαση του ΤΤ για την στρατηγική συνεργασία του με την ΔΕΜΚΟ ΑΕ λήφθηκε από τα αρμόδια όργανά του με τις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες και αφού εκτιμήθηκαν όλα τα οικονομικά στοιχεία τα οποία είχαν τεθεί στην διάθεσή του.

Δεν υπήρξε λοιπόν καμία απάτη ή άλλη αξιόποινη πράξη από τον Δ. Κοντομηνά ή άλλον εταιρικό παράγοντα της ΔΕΜΚΟ ΑΕ.

2. Σχετικά με την απιστία

Για όλα τα δάνεια που έλαβαν από το ΤΤ οι εταιρείες του ομίλου ΔΕΜΚΟ δόθηκαν επαρκείς εγγυήσεις (εμπράγματες και προσωπικές) με τα δεδομένα του χρόνου που χορηγήθηκαν τα δάνεια. Η έγκριση των δανείων έγινε από τα αρμόδια όργανα του ΤΤ με τις προβλεπόμενες εσωτερικές διαδικασίες, στις οποίες ο Δ. Κοντομηνάς δεν είχε αποδεδειγμένα καμία συμμετοχή ή επιρροή.

Τα χορηγηθέντα δάνεια εξυπηρετούνται στο μέγιστο μέρος τους, οι δε εκκρεμείς ληξιπρόθεσμες οφειλές, που δεν υπερβαίνουν τα 5 εκ. €, μπορούν να εξοφληθούν με τον συμψηφισμό της προαναφερόμενης απαιτήσεως των 34 εκ. € που έχει η ΔΕΜΚΟ ΑΕ κατά του ΤΤ, ή με άλλον τρόπο.
Η τυχόν απομείωση της αξίας των εξασφαλίσεων που είχαν παρασχεθεί κατά την χορήγηση των δανείων, οφείλεται στην απρόοπτη για όλους και δραματική μεταβολή των οικονομικών συνθηκών στην χώρα μας. Και αυτό όμως αντιμετωπίζεται σύμφωνα με την ευρύτατα ακολουθούμενη τραπεζική πρακτική της αναδιάρθρωσης των δανείων (με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κ.λπ), την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων κ.α.

Προς απόδειξη της ειλικρινούς πρόθεσής του να καλυφθούν επαρκώς τα δάνεια και να εξυπηρετηθούν στο σύνολό τους, ο Δ. Κοντομηνάς προχώρησε στην χορήγηση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου προς τις τράπεζες-διαδόχους του ΤΤ, με το οποίο τους δίδει την εξουσία να εγγράψουν πρόσθετα εμπράγματα βάρη σε ελεύθερα ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 7 εκ. €. Ακόμη, είναι διατεθειμένος να προσφέρει και ενέχυρο στις μετοχές του στον Alpha αξίας άνω των 46 εκ. €, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

3. Σχετικά με την νομιμοποίηση εσόδων

Όλες οι χρηματικές ροές έχουν γίνει μέσω τραπεζών με απόλυτη διαφάνεια. Τα χρηματικά ποσά των δανείων έχουν διατεθεί στο σύνολό τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών των εταιρειών του Ομίλου και δεν υπάρχει καμία εκροή σε προσωπικό λογαριασμό ή χαρτοφυλάκιο του Δ. Κοντομηνά. Σημειωτέον ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς όλων των εταιρειών είναι σαφές και διαφανές, αποτυπώνεται δε πλήρως στις δηλώσεις πόθεν έσχες του Δ. Κοντομηνά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας. Υβριστικά και διαφημιστικά μηνύματα ΔΕΝ γίνονται δεκτά

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...