Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Παράταση της υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων στις προκηρύξεις για τη ΝΕΡΙΤ

Παρατείνεται ως την Τετάρτη 12 Μαρτίου και ώρα 17.00 η προθεσμία υποβολής ενστάσεων των υποψηφίων στις προκηρύξεις ΣΑΧ/Α1 και ΣΑΧ/Α2 για τη ΝΕΡΙΤ.


Όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση, ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται από τον κάθε υποψήφιο που αποδεικνύει έννομο συμφέρον, τόσο κατά της βαθμολόγησης του ιδίου, όσο και κατά της βαθμολόγησης συνυποψηφίων του, που συμπεριλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα κατάταξης.


Επειδή η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ενστάσεων δεν υποστηρίζει την άσκηση ένστασης κατά τρίτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εγγράφως τις ενστάσεις κατά συνυποψηφίων τους, υπογεγραμμένες και με συνημμένα τα απαιτούμενα αποδεικτικά, στο ειδικό πρωτόκολλο που έχει δημιουργήσει η ΝΕΡΙΤ, είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 432, 15342, Αγία Παρασκευή, με την ένδειξη «υπ’ όψιν Επιτροπής Αξιολόγησης της Προκήρυξης ….», συμπληρώνοντας τον αριθμό της Προκήρυξης (ΣΑΧ/ Α1 η ΣΑΧ/Α2), το ονοματεπώνυμό τους και την ειδικότητα στην οποία διαγωνίζονται. Δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση με τον ανωτέρω τρόπο έχουν και οι υποψήφιοι που ενίστανται κατά της δικής τους βαθμολόγησης, συμπληρωματικά προς την ηλεκτρονική υποβολή.

Σημειώνεται ότι για το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής λαμβάνεται υπ’ όψιν η σήμανση του ταχυδρομείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας. Υβριστικά και διαφημιστικά μηνύματα ΔΕΝ γίνονται δεκτά

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...